Chữa gan nhiễm mỡ bằng những bài thuốc đơn giản :

cay-nho-noi

Cỏ nhọ nồi 30g, trinh tử 20g, trạch tả 15g, đương quy 15g.

Trường hợp gan nhiễm mỡ do nghiện rượu thì thêm: Cát căn 30g, chỉ củ tử (hạt khúng khéng) 15g, bồ công anh 15g

Người béo phì dẫn đến gan nhiễm mỡ thì thêm: đại hoàng 6g, lá sen 15g.

Sắc lấy nước uống, mỗi ngày một thang.

mm

By Chủ Tịch Xã

Một người đơn giản, muốn mang những gì gần gũi thân yêu nhất đến mọi người...

Leave a Reply