Chữa rắn cắn

Rau răm dùng tươi cả cây nhai nuốt (hoặc giã nát vắt lấy nước cốt uống), lấy lá đắp vào vết thương.

Có thể lấy 20 ngọn rau răm tươi giã nát, vắt nước uống, bã đắp vết cắn

rau dăm

mm

By Chủ Tịch Xã

Một người đơn giản, muốn mang những gì gần gũi thân yêu nhất đến mọi người...

Leave a Reply